Dinsdag 11 April

Op dinsdag 11 april was er een lezing verzorgt door Sibrand Rinzema. De lezing ging over Nederlandse en Europese vogels.

Sibrand is student biologie in Utrecht maar komt uit Noordwijk, en kweker van Zebravinken.